ผลิตภัณฑ์

สั่งซื้อ

POS Hb Extract Liposome Plus Cream

พอส เอชบี เอ็กซ์แทร็ค ไลโปโซม พลัส ครีม

POS Hb Extract Brightening Anti-wrinkle Serum

พอส เอชบี เอ็กซ์แทร็ค ไบรเทินนิ่ง แอนตี้ ริงเคิล เซรั่ม

POS Facial Sunscreen High Protection with C SPF 40 PA+++

พอส เฟเชี่ยล ไฮ โพรเทคชั่น วิธ ซี เอสพีเอฟ 40 พีเอ+++

POS Hb Extract plus AHA Facial Cleansing Gel

พอส เจลล้างหน้าสารสกัดยางพาราและเอเอชเอ

Gallery

สาระน่ารู้

อัพเดทข่าวสาร

สารจากผู้บริหาร

"บริษัท พี.เอส.ยู.นวัตวาณิชย์ จำกัด เป็นบริษัทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่นำงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ มาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในนาม POS (พอส) เราจะวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ของคนไทยที่มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากลสู่ลูกค้าของเรา"

ปุณณาพัฒน์ เนติโพธิ์, กรรมการผู้จัดการ

ดำเนินงานภายใต้